Leesbaarheid & Afstanden

Voor de leesbaarheid van plakletters en plakcijfers kunt u voor de hoogte/grootte een ezelsbruggetje aanhouden:

Letter- of cijfergrootte : leesafstand in meter / 3 = de hoogte van uw plakletter/plakcijfer in cm.

Leesafstand:  de hoogte van uw plakletter/plakcijfer in cm x 3 = de leesafstand in meters.

  • Bijvoorbeeld: U wilt de tekst bekijken vanaf 30 meter afstand. Dan deelt u 30 meter door drie en dan komt u op een lettergrootte van 10 cm. U heeft dus letters nodig van minimaal 10 cm hoog.

  • Als u een letter of cijfer heeft van 10 cm en u vermenigvuldigd dit met 3 dan heeft u een leesafstand van maximaal 30 meter.  10 cm x 3 = een leesafstand van maximaal 30 meter.

  • Uiteraard dient er rekening mee gehouden te worden of uw tekst moet worden gelezen door een automobilist of een voetganger, hiermee moet dan worden gespeeld spatiëring ( de afstand tussen de letters en cijfers).